SloganDonateursavond


13 maart 2020 zou onze 25e donateursavond worden. Helaas het liep even anders, 4 maart laatste repetitie, 11 maart generale repetitie bij Gossen, tevens geluid afgeregeld, verloting voorbereid.

Dan komt onze minister President 12 maart om 16.00 uur  voor de televisie om te vertellen dat er wereldwijd een heel gevaarlijk virus is en derhalve is besloten dat er niet meer dan 100 mensen samen mogen zijn. Daar wij altijd een volle zaal hebben ± 170 mensen, Zaal Gossen gebeld om 16.30 uur                                     “Het feest gaat niet door”.

Het Bestuur wilde de verantwoordelijkheid niet op zich nemen dat er iemand besmet zou raken met het Coronavirus. Via email, telefoon en onze website de donateurs en genodigden geïnformeerd en dat is goed gelukt, want vrijdagavond was er slechts 1 bezoeker. Veel werk in 1 dag tijd wat voor ons één van de hoogtepunten elk jaar weer is. In overleg met het bestuur, digitaal, want wij mochten zelfs geen bestuursvergadering meer houden is toen besloten om de donateursavond te verplaatsen naar 16 oktober 2020. Gezien dat het Coronavirus opnieuw de kop opsteekt deze afspraak ook niet door kan gaan.

Wij hebben voor onze donateurs besloten om in 2021 twee donateuravonden te houden en wel op vrijdag 12 maart en vrijdag 12 november 2021.

U heeft uiteraard beide avonden vrij entree en wij hopen dat er op deze avonden geen belemmeringen meer zijn. Wij hopen met dit besluit dat onze donateurs ons trouw zullen blijven.Wilt u graag nog meer preken luisteren? Hieronder kunt u doorgaan de volgende of vorige preek.