SloganUpdate Shantyfestival en de Snikke


 

Door de overheidsmaatregelen hebben wij in overleg met de gemeente en Centrum Winkeliers moeten besluiten dat het festival in 2021 niet doorgaat en vastgesteld is op 27-8- 2022. Daar de voorbereidingen wat betreft koren en sponsoring nagenoeg was voltooid, hebben de koren en de meeste sponsors toegezegd om 27-8-2022 weer mee te doen. Toch nog een lichtpuntje, de geheel gerenoveerde Snikke is weer in de vaart en deze hebben wij gereserveerd 27-8-2022. Hij zal varen van de Eurobrug – Buinersluis – Drouwenermondsebrug en weer terug naar de Eurobrug en wel van 11.00-16.30 uur met steeds een andere bezetting, zodat het aan de Hoofdstraat ook een gezellige boel wordt.

Onderweg zal er af en toe ook worden gezongen. Het is geen officieel podium.Wilt u graag nog meer preken luisteren? Hieronder kunt u doorgaan de volgende of vorige preek.