Slogan

 

 

 

 

Wat is Noszélie?

De naam “Noszélie is een afkorting van

“Nostalgische Zeemansliederen”

Veel bekende liederen, die destijds aan boord van de grote zeilschepen werden gezongen bij het zware werk worden heden nog steeds door ons koor gezongen.
Tijdens vaarten op de West nam de bemanning ook liederen van de havenarbeirders over, die schepen moesten laden en lossen.
Niet alle shanties hadden betrekking op het harde en zware leven aan boord, maar ook goede of slechte eigenschappen van het schip, de achtergebleven vrouwen en de thuishaven werden bezongen.
De “Shantyman”zong dan voor, waarop de bemanning het refrein zong.

Het ontstaan van het Shantykoor De Noszélie singers

Op 6 mei 1993 werd door een 7-tal zangers en 1 accordeonist een shantykoor opgericht. Gerepeteerd werd er ten huize van één van de oprichters.Doordat het koor vrij snel uitgroeide tot 22 leden werd er vanaf 17 juni 1993 gerepeteerd in de OBS ‘De Badde’ te Musselkanaal en kreeg het koor de naam ‘De Noszélie Singers’ . Van mei 1995 tot en met heden vinden de repetities plaats in het clubgebouw van ijsvereniging Hamar aan de Julianastraat , iedere woensdagavond van 19.30 – 21.15 
De Noszélie singers brengen een keur aan zeemansliederen en shanties in meerdere talen ( Engels, Duits, en Nederlands) ten gehore. Eigen geluidsinstallatie inclusief zendermicrofoons .
Het koor, dat maximaal uit 30 zangers, inclusief de begeleiding, als lid toestaat, is in korte tijd uitgegroeid tot een zeemanskoor met volstrekt eigen aanpak en geluid.

Daar de gemeente geen toestemming meer geeft aan IJsvereniging Hamar om andereactiviteiten te organiseren in hun kantine dan alleen open te zijn als er geschaatst kan worden(en dat na 25 jaar) hebben wij een andere locatie moeten zoeken.Sinds 1-1-2020 vinden onze repetities plaats in het gebouw van

Wijkcentrum Maarswold,

Utrechtselaan 138

in Stadskanaal iedere woensdagavond van 19.30-21.15 uur

 

 

 

secretariaat:

J.W. Bossema
Wiekedreef 152
9501 ED Stadskanaal
Tel : 0599-614239

email : info@noszeliesingers.nl

http://www.noszeliesingers.nl

 

 

Informatie en Boekingen 
Geert Takens 0599-858805 06-20126160
b.g.g. 0599-614239
email : info@noszeliesingers.nl