Slogan

NieuwsInfo algemene ledenvergadering en Donateur avond

Door Corona kan de Nieuwjaarsvisite en Algemene Ledenvergadering geen doorgang vinden. Ook onze donateur avond van 12 maart kan geen doorgang vinden. Wij hopen 12 november wel weer  een gezellige avond voor onze donateurs te verzorgen in zaal Gossen. Nadere info volgt. Eerst maar weer 23 maart afwachten.


CD`s

Er zijn 8 CDs,3 MCs,2 DVDs uitgebracht. Alleen de laatste CD Home from the Sea is nog in de verkoop.

 

 


Update Bezoekers website

Inmiddels in 2021  4000 bezoekers en zoals het er nu naar uitziet zullen wij begin maart het totaal van 100000 bezoekers passeren.

8 MAART 2021  was het zover dat onze website de 100000 bezoekers is gepasseerd. 8 jaar geleden met een start van 3000 bezoekers is het aantal bezoekers gegaan naar 18000 bezoekers per jaar en in 2021 hopen wij 20000 bezoekers te mogen verwelkomen.                         

  nieuwe video’s  zullen omstreeks 15 maart toegevoegd worden. Liedjes die we LIVE hebben gezongen in Theater Geert Teis  Het zijn liedjes die niet op onze CD,s staan. 

 

 

 


Update Shantyfestival en de Snikke

In mei neemt het Bestuur daarover een besluit afhankelijk van de overheidsmaatregelen

Door de overheidsmaatregelen hebben wij in overleg met de gemeente en Centrum Winkeliers moeten besluiten dat het festival in 2020 niet doorgaat en vastgesteld is op 28 augustus 2021. Daar de voorbereidingen wat betreft koren en sponsoring nagenoeg was voltooid, hebben de koren en de meeste sponsors toegezegd om 28-8-2021 weer mee te doen. Toch nog een lichtpuntje, de geheel gerenoveerde Snikke is weer in de vaart en deze hebben wij gereserveerd 28-8-2021. Hij zal varen van de Eurobrug – Buinersluis – Drouwenermondsebrug en weer terug naar de Eurobrug en wel van 11.00-16.30 uur met steeds een andere bezetting, zodat het aan de Hoofdstraat ook een gezellige boel wordt.

Onderweg zal er af en toe ook worden gezongen. Het is geen officieel podium.


Donateursavond

13 maart 2020 zou onze 25e donateursavond worden. Helaas het liep even anders, 4 maart laatste repetitie, 11 maart generale repetitie bij Gossen, tevens geluid afgeregeld, verloting voorbereid.

Dan komt onze minister President 12 maart om 16.00 uur  voor de televisie om te vertellen dat er wereldwijd een heel gevaarlijk virus is en derhalve is besloten dat er niet meer dan 100 mensen samen mogen zijn. Daar wij altijd een volle zaal hebben ± 170 mensen, Zaal Gossen gebeld om 16.30 uur                                     “Het feest gaat niet door”.

Het Bestuur wilde de verantwoordelijkheid niet op zich nemen dat er iemand besmet zou raken met het Coronavirus. Via email, telefoon en onze website de donateurs en genodigden geïnformeerd en dat is goed gelukt, want vrijdagavond was er slechts 1 bezoeker. Veel werk in 1 dag tijd wat voor ons één van de hoogtepunten elk jaar weer is. In overleg met het bestuur, digitaal, want wij mochten zelfs geen bestuursvergadering meer houden is toen besloten om de donateursavond te verplaatsen naar 16 oktober 2020. Gezien dat het Coronavirus opnieuw de kop opsteekt deze afspraak ook niet door kan gaan.

Wij hebben voor onze donateurs besloten om in 2021 twee donateuravonden te houden en wel op vrijdag 12 maart en vrijdag 12 november 2021.

U heeft uiteraard beide avonden vrij entree en wij hopen dat er op deze avonden geen belemmeringen meer zijn. Wij hopen met dit besluit dat onze donateurs ons trouw zullen blijven.


Optredens

In overleg met onze opdrachtgevers is besloten alle optredens in 2020 te annuleren.

In de gesprekken die Geert Takens Heeft gehad zijn gelukkig de meeste optredens doorgeschoven naar 2021.

Hoe het verder gaat in 2020 en 2021 is nog afwachten, want zolang die 1.50 meter afstand blijft en de nodige hygiëne kunnen wij niet repeteren en optreden want wij hebben steun van elkaar nodig anders loopt de kwaliteit sterk terug en juist kwaliteit is onze kracht.


Terugblik 25 jaar Noszéliesingers

25 jaar shantykoor De Noszélie Singers 6 mei 1993 – 6 mei 2018.

Een terugblik, je kunt er een boek over schrijven, ik doe het hier in een kort overzicht, van de oprichting tot heden.

Het begon allemaal thuis bij Hebel van der Laan aan de Schoolkade in Musselkanaal door 6 zangers een accordeonist. Zij wilden graag shanties en zeemansliedjes spelen en zingen en de eerste repetitie was een feit en de vereniging werd opgericht onder het genot van een kop koffie aangeboden door  mevrouw van der Laan. De eerste 2 jaar werd er gerepeteerd in de OBS De Badde aan de Schoolstraat.

Het 1e optreden vond plaat in november 1993 in Borger.

Het uitgangpunt was om ± 5 optredens per jaar te verzorgen. Het is heel anders gelopen.
Binnen een jaar waren er 30 leden, na de 1e 2 jaar ging men repeteren in het gebouw van de IJsvereniging Hamar waar wij nu nog steeds repeteren.

Inmiddels ± 1000 optredens verzorgt waarvan 100 in het buitenland, 8 Cd’s en 1 Dvd uitgebracht. Van de 7e en 8e Cd en Dvd zijn nog een beperkt aantal voorradig.

Nu een beknopt overzicht wat zich in die 25 jaar heeft afgespeeld.

20 mannen die bij ons koor hebben gezongen en/of muziek hebben gemaakt zijn overleden. Bij een aantal hebben wij live gezongen bij de crematie.

TV opnames in de Alte Meijer Werff voor programma’s Bie uns to Hus en Melodie der Meere. Bijde uitzendingen meer dan 1 miljoen kijkers. Een prachtige promotie voor Stadskanaal.

Hoogtepunten: Optreden v. Gogh Museum, Amsterdam voor de opening van de schilderijen tentoonstelling van Manet.

30-8-2002 gezongen voor Koningin Beatrix tijdens haar werkbezoek in Stadskanaal op de Snikke bij de Stationsbrug.

Oktober 2007 uitgenodigd door de stad Luxemburg als culturele hoofdstad  van Europa om daar Nederland te vertegenwoordigen.

13-12-2007 Kerstconcert in een uitverkocht Theater Geert Teis samen met het Don Kosaken Chor Serge Jaroff nu onder leiding van Wanja Hlibka.

Op uitnodiging van de Bisttalmöwen gezongen in de Ludwichskirche in Saarbrücken, aansluitend ontvangst Gemeentehuis (met bier) en door de President van het Saarland (met champagne)

3 dagen Bremen.

Gezongen in een enorme hal op Pier 2 (ook de Rolling Stones hadden daar opgetreden) een fantastische belevenis en bij de polonaise hadden wij een sliert van zo’n 1000 mensen.

Op de slotdag zongen wij in de St Petri Dom Kirche in de Altstadt. Een prachtig concert voor 1600 bezoekers  en aansluitend ontvangst op het gemeentehuis.

Bijzonder was dat onze oud burgemeester Jur Stavast met zijn vrouw daar bij aanwezig waren.

Na afloop nog even een uurtje op een terras en ja, het eerste rondje van Jur.

5 dagen Bydkoszs, Polen. Een prachtige ervaring met live optredens voor radio en TV en in het hotel rode bietensoep.

Samenwerking: Bij onze Donateursavonden, Alex Vissering, Will Stevens, toneelvereniging Tago.

Bij ons Shantyfestival: 3 kinderkoren. Bij onze musical in Geert Teis: Jeugdtheaterschool en nu 28-4-2018 met toneelvereniging UDI. 

Theater Geert Teis: Het begon in 2000 met het 1e lustrum van het shantyfestival, daarna volgden in 2003 (10 jaar NS) de musical, 4 x Serge Jaroff en 28 april a.s. ons 25 jarig jubileum.

Volkskerstzang: Een aantal keren meegezongen bij dit prachtig evenement met steeds ± 1500 bezoekers en na een jaar van afwezigheid voor 16-12-2018 zijn wij weer uitgenodigd.